un coup de dés

et la faute idéale de roses

 1. Lichtung

  Lichtung

 2. Comments Posted: October 1st 2012 @ 10:37:16 (2 years ago) 2 notes
 3. Histerica

  Histerica

 4. Comments Posted: September 22nd 2012 @ 14:54:01 (2 years ago) 0 notes
 5. Get Adobe Flash Player
  Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

  De tijd is nu. Oh, oh, oh, dit is smullen voor ieder die zich ooit heeft ingelaten met Heideggers Sein und Zeit en, misschien nog wel meer, met Zeit und Sein.

  Ik zou toch eigenlijk de dames en heren van Groen Links aan willen bevelen bovengenoemde werken te lezen.

  Aangezien ik er aan twijfel of ze dat doen, citeer ik hier een voor hen belangrijke passage uit Zeit und Sein uit 1962:

  Sein ist kein Ding, demnach nichts Zeitliches, wird indes gleichwohl als Anwesenheit durch Zeit bestimmt.
  Zeit ist kein Ding, demnach nichts Seiendes, bleibt aber in ihrem Vergehen ständig, ohne selber etwas Zeitliches zu sein wie das in der Zeit Seiende.
  Sein und Zeit bestimmen sich wechselweise, jedoch so, daß jenes – das Sein – weder als Zeitliches noch dieses – die Zeit – als Seiendes angesprochen werden können.

  Lees dan nog eens, goed en na-denkend: de tijd is nu.

 6. Comments Posted: August 28th 2012 @ 23:23:37 (2 years ago) 0 notes
 7. Get Adobe Flash Player
  Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

  Dit is wel heel erg leuk en doet me denken aan managers die allerhande papieren tijgers maken, maar die, op het moment dat je maar enigszins doorvraagt over hun visie over de inhouden, volkomen met hun mond vol tanden staan.

  Deze gaat over het nieuwe midden. Klink leuk natuurlijk, en bovendien intellectueel en weloverwogen…totdat je uit moet leggen, waar het nu eigenlijk voor staat.

 8. Comments Posted: August 28th 2012 @ 23:08:00 (2 years ago) 0 notes
 9. Philipse als slechte fundamentalist

  Heb zojuist 60 minuten hoorcollege van Herman Philipse over Martin Heidegger achter de rug. Het is eigenlijk gewoon zielig: als ik Philipse mag geloven ligt zo’n beetje alles aan Heideggers ‘katholieke opvoeding’. Het is eigenlijk schandalig, zo bol staat het college van suggestieve retoriek: u voelt wel welke sfeer we zitten; dat lijkt natuurlijk op de katholieke heilsgeschiedenis, dat snapt u wel; Heidegger heeft een streng katholieke opvoeding gehad en dat zie je dus in zijn late filosofie. Ach, ach, hoezeer kan iemand slachtoffer zijn van zijn eigen antipathie. Hoe diep religies is Philipse bovendien zelf? We kunnen hem niet anders bestempelen dan als ‘streng fundamentalistisch’, dat begrijpt u wel…

  Niet aanschaffen dus, het heeft werkelijk iets te maken met een objectieve serie lezingen over filosofen. Bovendien is het inhoudelijk ronduit slecht. Als je Heidegger niet kent, heb je ook na dit uur retorische prut, allesbehalve een beeld of overzicht van zijn denken.

 10. Comments Posted: August 27th 2012 @ 21:38:43 (2 years ago) 0 notes
 11. Boven.

  Boven.

 12. Comments Posted: August 26th 2012 @ 10:13:24 (2 years ago) 0 notes
 13. Neanderthalers, genoom, waarheid en wetenschap

  "Het ‘wezen van de mens’ zit hem dus meer in de genactiviteit, het regulatiesysteem, dan in de menselijke genenkaart die Blair en Clinton presenteerden. Het antwoord op ‘Wat maakt ons mens?’ is zo bezien nog lang niet gevonden. Het genoomproject dat in 2000 ‘een mijlpaal voor de mensheid’ heette, toonde vooral aan hoeveel we nog niet weten."

  Read More

 14. Comments Posted: August 25th 2012 @ 23:19:37 (2 years ago) 0 notes
 15. Heissenberg, Plato en Heidegger: waarheid en correctheid

  Heidegger in in exacte jas. Zo zou je deze quote van Werner Heissenberg kunnen bestempelen:

  Heissenberg in een collegereeks in 1955–1956:

  What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning.

  Heidegger in Platons Lehre von der Wahrheit (1930–1931, 1940)

  Platons Denken folgt dem Wandel des Wesens der Wahrheit, welcher Wandel zur Geschichte der Metaphysik wird, die in Nietzsches Denken ihre unbedingte Vollendung begonnen hat. Platons Lehere van der »Wahrheit« ist daher nichts Vergangenes. Sie ist geschichtliche »Gegenwart«, dies aber nicht nur als historisch nachgerechnete »Nachwirkung« eines Lehrstückes, auch nicht als Wiedererweckung, auch nicht als Nachahmung des Altertums, auch nicht als bloße Bewahrung des Überkommenen. Jener Wandel des Wesens der Wahrheit ist gegenwärtig als die längst gefestigte und daher noch umverrückte, alles durchherrschende Grundwirklichkeit der in ihre neueste Neuzeit anrollenden Weltgeschichte des Erdballs.

  Read More

 16. Comments Posted: August 24th 2012 @ 21:53:45 (2 years ago) 0 notes
 17. Het beginsel van grond

  Heidgger in 1957 in de lezing, Der Satz vom Grund, volgend op de reeks colleges over een van de grondbeginselen van het westers denken: nihil est sine ratione. Het doet, zo’n halve eeuw ouder, sterk denken aan de McDonaldization of Education.

  McDonaldization is een nadere specificering van Max Webers begrip van rationalisering en de zg. ijzeren kooi, waarin dit proces alles opneemt.

  Zowel studenten als docenten worden ingezet en beoordeeld op de vier aspecten van McDonaldization: efficiency, calculability, predictability, control by means of non-human technology.

  Wir wissen heute, ohne es schon recht zu verstehen, daß die moderne Technik unaufhaltsam dahin drängt, ihre Einrichtungen und Erzeugnisse in die allumfassende, größtmögliche Perfektion zu treiben. Diese Perfektion besteht in der Vollständigkeit der berechenbaren Sicherstellung der Gegenstände, des Rechnens mit ihnen und der Sicherstellung der Berechenbarkeit der Rechnungsmöglichkeiten.

  Read More

 18. Comments Posted: August 23rd 2012 @ 17:10:53 (2 years ago) 0 notes
 19. McDonaldization of Society

  Ik ben The McDonaldization of Society van George Ritzer aan het lezen.

  Hoewel bij vlagen grofmazig en suggestief met niet altijd even veel oog voor detail (van uitwerking), is het een een zeer prikkelende beschrijving van de principes die in het hart van McDonalds liggen en de wijze waarop de hele samenleving wordt gebureaucratiseerd.

  Read More

 20. Comments Posted: August 11th 2012 @ 12:23:00 (2 years ago) 1 notes
 21. ADHD en Heideggers ‘Technik’

  Marian Donner citeert in haar column in NRC next een passage uit Hannah Arendts tweede groote publicatie, The Human Condition, uit 1958:

  ‘De samenleving verwacht van haar leden een bepaald soort gedrag, ze legt een ontelbare hoeveelheid regels op die allemaal de neiging hebben haar leden te ‘normaliseren’, om spontaan gedrag of uitzonderlijke prestaties uit te sluiten.’

  Deze passage doet, en dat is niet vreemd gezien de relatie (zowel intellectueel als amoureus, als er al een verschil is in het vak met liefhebben in zijn naam) tussen Arendt en Heidegger, sterk denken aan de wijze waarop Heidegger in zijn denken in de jaren 50 en 60 steeds weer duidelijk tracht te maken dat techniek niet een middel tot doelen is in mensenhanden, maar een wijze van zijn, een wijze van ontbergen. Denken (mens) en zijn zijn uitgedaagt (Nachstellen, Herausfordern) om wat is in en specifiek zijn te ervaren.

  Read More

 22. Comments Posted: August 8th 2012 @ 11:33:00 (2 years ago) 0 notes
 23. Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j’aime.

  Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j’aime.

 24. Comments Posted: June 10th 2012 @ 16:50:21 (2 years ago) 0 notes
 25. Deur

  Deur

 26. Comments Posted: May 20th 2012 @ 09:32:51 (2 years ago) 0 notes
 27. De vogel hangend op z’n vleugels
in het luchtledige –
de heilige aap
uit de mouw van de wijze –
maar m’n kleine
dochtertje danst
schaterend.

  De vogel hangend op z’n vleugels
  in het luchtledige –
  de heilige aap
  uit de mouw van de wijze –
  maar m’n kleine
  dochtertje danst
  schaterend.

 28. Comments Posted: May 16th 2012 @ 01:02:03 (2 years ago) 0 notes
 29. Introibo ad altare dei

  Introibo ad altare dei

 30. Comments Posted: May 15th 2012 @ 11:48:48 (2 years ago) 0 notes

Ask me anything Archive Feed CC